Dětská soutěž

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Desná ve spolupráci s obcí Desná a za podpory Pardubického kraje

Vás zve na:

 

„DESENSKÝ POHÁR

1. ročník závodu kolektivů mladých hasičů v požárním útoku

 a

 „DESENSKÁ ŠEDESÁTKA“

1. ročník závodu jednotlivců mladých hasičů v běhu na 60 m s překážkami

 

 Neděle 18.8.2024

Sportovní areál obce Desná u Litomyšle

 

Popozice pro letošník ročník budu zveřejněny v brzké době

DESENSKÝ POHÁR

 

Časový plán závodu:

do 8.30 - prezence do závodu družstev starších a mladších žáků

8.40 - nástup družstev, zahájení soutěže, porada vedoucích družstev

9.00 - start závodu družstev v požárním útoku

vyhlášení výsledků P.Ú. proběhne ihned po ukončení disciplíny

 Účast:

mladší žáci - ročníky 2013 až 2018

starší žáci - ročníky 2009 až 2012

do závodu bude pořadatelem přijat max. počet 25 družstev mladších žáků a 25 družstev starších žáků a to na základě termínu přijaté přihlášky

pouze registrovaní členové SH ČMS

 

Technické podmínky a pravidla:

všechna družstva mají možnost dvou pokusů

do celkového hodnocení je počítán lepší dosažený čas z obou pokusů

startuje se střídavě ze dvou základen (starší žáci / mladší žáci)

každá závodní dráha má svoje samostatné sklopné terče

dosažený čas bude měřen elektronickou časomírou

plocha náběhu a plocha prostoru u obou základen z tartanového povrchu

jsou povoleny tretry pro starší i mladší žáky

pro obě kategorie platí možnost startu jednoho člena ve dvou družstvech. Při svém druhém startu se musí závodník viditelně odlišit od ostatních členů např. použitím stejného dresu ze svého prvního startu nebo jiným způsobem – použitím rozlišovací vesty apod. Jeden závodník může startovat pouze dvakrát. Pravidlo se vztahuje ke každé kategorii samostatně. Za dodržování tohoto pravidla odpovídá vedoucí družstev

v požárním útoku se závodí s vlastním strojem PS12 a vlastním strojníkem, mladší žáci vlastní strojník starší 18ti let, starší žáci vlastní strojník - člen závodního družstva, nebo strojník starší 18ti let

na základně bude k dispozici přetlakový ventil, za jeho užití či neužití zodpovídá vedoucí družstva

ostatní pravidla dle směrnice hry PLAMEN

 

Přihlášení:

přihlašování do soutěže bude probíhat přes e-mail: desna@seznam.cz

v přihlášení přes e-mail stačí uvést pouze – SDH, kategorie, počet družstev a vedoucího družstva

řádně vyplněné přihlášky odevzdá vedoucí družstva na prezenci

pořadatel zpětně v co možná nejkratším termínu mailem potvrdí přihlášení

startovné za jedno družstvo činí 200 Kč

 

Přihláška ke stažení ZDE.

přihlášení nejpozději do 11. 8. 2024!!!

DESENSKÁ ŠEDESÁTKA

 

Časový plán závodu:

11.00 – 12.00 - prezence do závodu starších a mladších žáků a žákyň

13.30 – zahájení závodů kategorií mladší žákyně

17.00 – předpokládaný konec disciplíny a vyhlášení výsledků

 

Účast:

mladší žáci a žákyně - ročníky 2013 až 2018

starší žáci a žákyně – ročníky 2009 až 2012

pouze registrovaní členové SH ČMS

 

Technické podmínky a pravidla:

všichni závodníci mají možnost dvou pokusů

do celkového hodnocení je počítán lepší dosažený čas z obou pokusů

dvě běžecké dráhy s tartanovým povrchem

dosažený čas bude měřen elektronickou časomírou

po odběhnutí prvních pokusů si závodníci pro druhý pokus vymění dráhy

jsou povoleny tretry pro starší i mladší žáky

ostatní pravidla dle směrnice hry PLAMEN

 

Přihlášení:

přihlašování do soutěže bude probíhat přes e-mail: desna@seznam.cz

v přihlášení přes e-mail stačí uvést pouze – SDH, kategorie a jméno, příjmení závodníka

řádně vyplněné přihlášky odevzdá vedoucí družstva na prezenci

pořadatel zpětně v co možná nejkratším termínu mailem potvrdí přihlášení

bez poplatku za startovné

 

Přihláška ke stažení ZDE.

přihlášení nejpozději do 11. 8. 2024!!!