O naší obci

Obec Desná leží v okrese Svitavy, jihozápadně od města Litomyšl, vzdáleného 12 km, v nadmořské výšce od 400 do 480 metrů. Ráz krajiny je členitý, s dominantním údolím řeky Desná a s četnými lesíky, háji a stráněmi a rovinatou částí polí. Obec má převážně zemědělský charakter, žije zde přibližne 360 obyvatel. Desná nemá jednoznačně historické jádro. Starší statky jsou rozprostřeny převážně kolem silnice, chalupy jsou na jižním svahu k řece Desné. Podstatnou část obce zabírá obytná zástavba, z části ze starších objektů, doplněná výstavbou novou.

Objekty občanské vybavenosti jsou umístěny většinou ve středu obce.

Spádovou obcí místního významu je obec Dolní Újezd se zdravotním střediskem a poštou.

Městem s pověřeným úřadem je Litomyšl.